Forslag_kskr-logo.jpg

 

Dette er et nettsted for "Knut Skreosen Kompetanse & Ressurs", forkortet kskr.

 

kskr er et enkeltpersonforetak som leverer ulike konsulenttjenester knyttet til kvalitets- og HMS-prosesser, herunder IK-tjenester og rådgivning innen farlig avfallshåndtering.

 

Om foretaket

 

·         Selvstendig næringsdrivende. Tilbyr konsulenttjenester innenfor internkontroll, kvalitets- og HMS-arbeid, dokumentstyring, farlig avfallshåndtering og rådgivning.

·         2010: Gjennomgått opplæring i revisjonspraksis gjennom revisjonsdeltakelser. I ferd med å undertegne samarbeidsavtale med sertifiseringsbyrå for revisjonsoppdrag ift. NS-EN ISO 9001:2008.

·         Utdannet kjemiingeniør med erfaring fra drift, logistikk, ledelse, KS-/HMS-arbeid og rådgiving. Lang fartstid innen farlig avfallsbransjen.

·         Erfaring med salg og implementasjon av web-basert dataverktøy bl.a. for kvalitetsstyring, HMS og risikoanalyser.

·         Interessert i samarbeid med fagmiljøer innen overfor nevnte kategorier.

 

Villkår/avtalegrunnlag

 

·         Samarbeids-/oppdragsavtale

·         Taushets- og uavhengighetserklæring

·         Konsulentforsikring

·         Timebasert arbeid eller oppdrag til avtalt fastpris.

 

Referanser/prosjekter

 

·         Oppgis på forespørsel

 

Interessert i undertegnedes tjenester? Ta gjerne kontakt via mobil eller e-post: knut@kskr.no

 

Knut Skreosen Kompetanse & Ressurs

Kontoradresse: Herøya Industripark, Bygg 25, 3908 Porsgrunn

Mobil: +47 930 41 643

Org. nr. NO 985 949 212 MVA